Terapia rodzinna

www.2jz-design.com

Terapia rodzinna jest jedną z form leczenia psychologicznego, która ma na celu przywrócenie równowagi życiu rodzinnemu. Proces ten może odbywać się w oparciu o różne podejścia, takie jak psychoanaliza, terapia behawioralna, podejście systemowe czy fenomenologiczne. Problemy jednostki przekładają się na dysfunkcję całej rodziny, a to wymaga specjalistycznej pomocy. Terapia rodzinna nie koncentruje się na pojedynczych osobach, ale na rodzinie lub małżeństwie.

Psychoterapeuci analizują strukturę rodziny, więzi między jej członkami, a także koncentrują się na komunikacji i systemie rodzinnym. Terapia polega na pracy z całą rodziną, ale przy poszczególnych jej członkach definiowane są inne problemy. Terapeuci systemowi upatrująźródła dysfunkcji pojedynczego pacjenta w relacjach jakie zachodzą w rodzinie. Rodzina może podświadomie podtrzymywać wzorzec rodziny patologicznej, ponieważ jej członkowie pełnią w ten sposób znane sobie role społeczne.

Niesystemowe podejście uznaje, że jednostka przyczynia się do powstawania dysfunkcyjnej rodziny, ale sama rodzina także wpływa na utrzymywanie tych zaburzeń.