Psychoterapia i leczenie nerwic

Zaburzenia nerwicowe mogą być leczone przy pomocy psychoterapii. Do innych metod leczenia należy farmakoterapia, która może jedynie zmniejszyć występowanie objawów nerwicowych, ale nie jest w stanie uporać się ze źródłem.

Postawy uczuciowe, które przyczyniają się do powstawania nerwic, mogą być wyeliminowanie tylko poprzez psychoterapię. Świadome oddziaływanie na przeżycia pacjenta może usunąć przyczyny nerwicy.

Podczas terapii człowiek powinien uświadomić sobie przyczyny swojej choroby oraz wypracować nowe schematy funkcjonowania. Pacjent musi zobaczyćźródła swoich wewnętrznych konfliktów, które wynikają z różnic między możliwościami a dążeniami jednoski.

Dowiaduje się o własnych ograniczeniach oraz szansach. Tylko wtedy psychoterapia jest w stanie mu pomóc.

Źródła nerwic przekształcają się w źródła wiedzy o własnym “ja”, a obniżone poczucie wartości jest szansą na znalezienie swoich mocnych i słabszych stron. Pacjent musi spojrzeć na siebie z zupełnie innej perspektywy.