Psychoterapia dzieci

Psychoterapia dziecięca różni się od terapii stosowanych u osób dorosłych. Sesje terapeutyczne prowadzone są w formie zabawy lub aktywności fizycznej. Terapia dzieci może przybierać formę rysowania, ogrywania ról czy śpiewania. W czasie takiego leczenia istotna jest pomoc rodziców. Zadaniem terapeuty jest informowanie ich o zmianach, które zachodzą w zachowaniu dziecka podczas terapii. Musi także edukować rodziców w zakresie wpływu ich zachowania na emocje dziecka.

Bardzo często emocjonalne problemy małych pacjentów są wynikiem rodzinnych dysfunkcji. Jedną z ważniejszych metod w psychoterapii dzieci jest trening autogenny. Pozwala on na rozluźnienie mięśni i wyciszenie emocji, a to z kolei pozytywnie wpływa na dziecięcą psychikę. W dziecięcej terapii wykorzystuje się także rysunek, zajęcia ruchowe, muzykoterapię oraz terapię zajęciową. Takie techniki pozwalają na uwolnienie pokładów agresji oraz umożliwiają korygowanie zaburzeń i wyrażanie różnych emocji. Dzieci mogą spotykać się indywidualnie z psychoterapeutą lub grupowo.

najlepsza dla malucha.